MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto anotacija
Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema

Projektu siekiama sukurti ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyti importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistemą, kuri galės būti panaudojama šalies politikos formavimui ir situacijos stebėsenai. Vertinimo sistemą sudarys importo diversifikacijos vertinimo metodika ir praktiniai instrumentai. Ši sistema ir projekte atlikta pastarųjų metų situacijos analizė pasitarnaus kaip pagrindas priimant įrodymais grįstus ekonominės politikos sprendimus. Be to, vykdant projektą bus parengta mokslo studija, publikacijos tarptautiniams mokslo žurnalams, surengtas nacionalinis mokslinis seminaras. Projekto rezultatų ilgalaikį panaudojamumą užtikrins tai, kad suinteresuotųjų institucijų analitikams skirtus analizės instrumentus bus galima atnaujinti naujausiais statistiniais duomenimis.


Import diversification and economic impact assessment system

The project aims to create and apply in the Lithuanian case an import diversification and economic impact assessment system. This system will contribute to shaping the country's policy and monitoring the situation. The valuation system will consist of a methodology and practical tools. This framework and the project's analysis of the situation in recent years will serve as a basis for evidence-based economic policy decisions. The long-term viability of the project's results will be ensured by the fact that the analytical tools will be updated with the latest available statistical data.