MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto anotacija
Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti

Projektas parengtas atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) poreikius ir siekiat atsakyti į svarbiausius Valstybinio audito ataskaitoje apie būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems gyventojams identifikuotus klausimus bei reikšmingai pagerinti valstybės pagalbos apsirūpinant būstu sistemą. Pagrindinė identifikuotina problema yra tai, kad šiuo metu asmenų teisės į būstą užtikrinimas veikia nepakankamai efektyviai tiek asmenų teisės į būstą užtikrinimo, tiek viešųjų finansų valdymo prasme. Siekiant pagerinti situaciją, būtina atlikti mokslinius tyrimus ir, remiantis naujomis, iš vykdomų tyrimų gautomis žiniomis, aiškiai nustatyti kriterijus, pagal kuriuos identifikuojami gyventojai, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, pasiūlyti specifines pagalbos apsirūpinant būstu priemones, tobulinti šių priemonių stebėseną ir taikymą.

Projekto tikslas – pasiūlyti konkrečius kriterijus ir Lietuvos gyventojų, kuriems reikalinga pagalba apsirūpinant būstu, grupėms pritaikytas būsto prieinamumo didinimo priemones, sukurti jų taikymo metodiką ir modelį.

Numatoma, kad projekte bus ne tik atlikta esamos situacijos analizė ir pateiktos rekomendacijas, bet taip pat parengta metodika bei modelis, kuris pasitarnaus kaip įrankis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams ar kitiems suinteresuotiesiems vykdyti gyventojų apsirūpinimo būstu monitoringą, vertinti vykdomas ir planuoti naujas priemones būsto prieinamumui didinti.