MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Psichosocialinio streso reakcijos į COVID-19 pandemiją ir tyrimais paremtos įveikos rekomendacijos

Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų tyrimuose, kurie buvo atlikti įgyvendinant šį projektą dalyvavo 1697 asmenys. Remiantis vykdytų empirinių tyrimų rezultatais, buvo parengtos tyrimais pagrįstos rekomendacijos, kaip palaikyti psichologinę sveikatą COVID-19 pandemijos metu. Rekomendacijos buvo skirtos vaikams bei paaugliams, jaunimui, visuomenei ir medicinos personalui. Tyrėjų komanda parengė rekomendacijas ir mokykloms, universitetams bei medicinos įstaigoms, kuriose akcentuojamas psichologinės savijautos pokyčio normalizavimo, psichikos sveikatos monitoringo ir psichologinių paslaugų užtikrinimo poreikis. Projekto metu taip pat parengtos rekomendacijos socialinių mokslų srities tyrėjams apie psichosocialinių aspektų vertinimą su COVID-19 susijusiuose tyrimuose, kuriose apžvelgiami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria socialinių mokslų tyrėjai vykdydami empirinius tyrimus pandemijos metu, bei pristatomos gairės į kokius aspektus svarbiausia atsižvelgti planuojant ir vykdant tyrimus pandemijų metu. Projekto įgyvendinimo metu projekto rezultatai buvo išplatinti įvairioms organizacijoms bei viešinami žiniasklaidoje.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

https://www.fsf.vu.lt/psichologijos-institutas/psichologijos-instituto-struktura/centrai/vu-traumu-psichologijos-grupe#covid-19