MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Apsauginių kaukių tobulinimas ir gamybos technologijų pritaikymas Lietuvos tekstilės sektoriui galimų ekstremalių sąlygų atveju

Projekto metu buvo sukurtos besiūlės tekstilinės daugkartinės veido kaukės iš specialaus profilio polipropileninių siūlų su ilgalaikiu antimikrobiniu poveikiu, naudojant Si Bactericidal (Smart Inovation, Portugalija) antibakterinę medžiagą. Sudarytas detalus jų gamybos algoritmas bei gamybos organizavimo schema.  Atlikta Lietuvos tekstilės sektoriaus mezgimo įmonių analizė ir nustatytos įmonės, kurios galėtų įgyvendinti tokių kaukių gamybą. Nustatyta, kad didžiausius pajėgumus ir galimybes turi UAB "Garlita", kuri artimiausiu metu turėtų galimybes per mėnesį pagaminti 75 000 vienetų kaukių (nepriklausomai nuo jų dydžio), dirbant 4 pamainomis. Atlikta pirminė Lietuvos gyventojų veido išmatavimų analizė ir nustatyti trys skirtingi kaukių dydžiai - maža (tinkama vaikams, paaugliams ir smulkesnio veido moterims), vidutinė (tinkama tiek moterims, tiek vyrams) ir didelė (daugiau tinkama vyrams). Taip pat reikalinga papildoma XXL dydžio kaukė, kadangi apie 3% Lietuvos gyventojų pasižymi išskirtinai dideliais veido matmenimis. Remiantis tyrimų rezultatais, gamybinėmis sąlygomis UAB "Garlita" bazėje pagaminti trys daugkartinių veido kaukių prototipai su antimikrobiniu poveikiu.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Prisegtas parengtas ir išsiųstas Autex Research Journal žurnalui (WoS Q2 kvartilis) straipsnis bei parengta pranešimo tarptautinei konferencijai Autex2021 santrauka.