MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Su COVID-19 pandemija susiję sveikatos priežiūros darbuotojų ir farmacijos specialistų darbo iššūkiai, psichologinė savijauta ir pagalbos poreikiai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjai atliko mokslinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama įvertinti su sveikatos priežiūros darbuotojų ir farmacijos specialistų psichologinę savijautą, darbo organizavimo iššūkius ir pagalbos poreikius COVID-19 pandemijos metu. Tyrime dalyvavo 967 respondentai. 

Pagrindiniai tyrimo rezultatai: 

 1. Pirmosios COVID-19 pandemijos bangos metu tyrimo dalyviai susidūrė su pokyčių lavina visose reikšmingose gyvenimo srityse: išgyveno visuotinę nežinią, patyrė sumaištį dėl darbo tvarkos, intensyvią darbo funkcijų, atsakomybių, krūvio kaitą. Pokyčiai paskatino sudėtingą psichologinio atsako procesą: nuo šoko, neigimo, sumaišties, nesaugumo, baimės, pykčio, nuovargio iki prisitaikymo bei karantino metu lydėjusią psichologinę įtampą ir stresą. Subjektyviai vertindami savijautos pokyčius, beveik ketvirtadalis apklaustųjų (23,5 proc.) nurodė, kad po pirmosios pandemijos bangos jautė fizinės sveikatos pablogėjimą, o 38,9 proc. nurodė, kad pablogėjo psichologinė savijauta. Darbuotojai dažnai jautė baimę dėl galimybės užsikrėsti (41,9 proc.) ir nerimavo dėl galimybės užkrėsti savo artimuosius (65,9 proc.). Penktadalis (19,6 proc.) visos tyrimo imties pasižymėjo padidėjusia potrauminio streso sutrikimo (PTSS) rizika. Su padidėjusia PTSS rizika siejosi vyresnis amžius, tiesioginis darbas su COVID-19 pacientais, baimė užsikrėsti ir užkrėsti artimuosius bei negatyvios streso įveikos – kompulsyvus atsiribojimas ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas. 
 2. Stresui ir nerimui įveikti specialistai naudojo įvairius būdus. Jiems padėdavo bendravimas su artimaisiais ir draugais (75,1 proc.), naršymas internete (68,4 proc.) ir laikas, praleistas gamtoje (66,2 proc.). Šie streso įveikos būdai siejosi su  subjektyviai geresne darbuotojų savijauta, o vaistų, alkoholio vartojimas, rūkymas – su prastesne. Pandemijos laikotarpiu psichologų ir kitų psichikos sveikatos specialistų teikiamomis paslaugomis pasinaudojo tik 5,6 proc. Tarp priežasčių, kurios dažniausiai trukdė pasinaudoti tokia pagalba, respondentai minėjo didelį užimtumą (55,7 proc.) ir nesirūpinimą savo psichikos sveikata (39,6 proc.), taip pat neigiamą aplinkinių požiūrį į besikreipiančius tokios pagalbos (35,9 proc.). 
 3. Pandemijos metu žiniasklaidoje pateikiama informacija darė poveikį ja besidominčių specialistų savijautai. Beveik pusė apklaustųjų (45,1 proc.) informacija apie COVID-19 domėdavosi vieną-du kartus per dieną, trečdalis (33,0 proc.) – daug kartų per dieną. Intensyvus naršymas internete, ieškant informacijos apie COVID-19, siejosi su baime, stresu ir įtampa, o informacijos ekspozicijos kontrolė buvo susijusi su subjektyviai nurodoma geresne savijauta. Darbuotojus neigiamai veikė ir perteklinė, vienpusiška, klaidinanti, „katastrofizuojanti” informacija žiniasklaidoje. Tai kėlė nerimą, įtampą, pyktį, baimę, nesaugumo jausmą. Teigiamai veikė objektyvi, grįsta faktais, aktuali, aiški ir viltį suteikianti informacija.
 4. Pandemijos keliamos grėsmės sustiprino aktyvios ir įsitraukusios lyderystės poreikį. Išryškėjo aiškaus darbo organizavimo, kryptingos bei lanksčios lyderystės ir pokyčių strategijos bei planavimo būtinybė. 
 5. Vidinė komunikacija organizacijoje yra svarbus pandemijos keliamų iššūkių sprendimo ir valdymo veiksnys. Reguliari, sisteminga, aiški, suprantama, savalaikė, atvira, nuoširdi, neprieštaringa ir nuosekli administracijos komunikacija gali padėti darbuotojams sėkimgiau prisitaikyti ir geriau jaustis. Siekiant sklandesnio darbo organizavimo pandemijos metu, būtina valdyti darbuotojams siunčiamos informacijos srautą. Tai tausoja darbuotojus ir padeda išvengti informacinio nuovargio. 
 6. Organizacijos rūpestis darbuotojų emocine savijauta yra sėkmingai funkcionuojančios organizacijos pagrindas. Organizacijos rūpestį jaučiantys darbuotojai subjektyviai geriau vertino savo fizinę ir psichologinę savijautą. 

Taip pat, remiantis tyrimo rezultatais, parengtos rekomendacijos neigiamų pandemijos padarinių psichikos sveikatai mažinimui.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją
 1. Projektą įgyvendinančios institucijos internetiniame puslapyje publikuotas staipsnis apie įgyvendintą projektą ir skelbiamas rekomendacijas: 
  https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/prof-n-zemaitiene-rupestis-sveikatos-prieziuros-ir-farmacijos-darbuotoju-savijauta---svarbus-covid-19-pandemijos-valdymo-uzdavinys-.html
 2. Projektą įgyvendinančios institucijos internetiniame puslapyje patalpintos metodinės ir praktinės rekomendacijos sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų administracijoms: https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21263/rekomendacijosadministracijoms2.pdf
 3. Projektą įgyvendinančios institucijos internetiniame puslapyje patalpintos metodinės ir praktinės rekomendacijos sveikatos priežiūros ir visuomenės vaistinių specialistams:
  https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21264/rekomendacijossveikatosprieziurosdarbuotojamsirfarmacijosspecialistams3.pdf
 4. Projekto partnerių internetiniame puslapyje publikuotas straipsnis apie įgyvendintą projektą ir skelbiamas rekomendacijas: https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/naujienos/prof-n-zemaitiene-rupestis-sveikatos-prieziuros-ir-farmacijos-darbuotoju-savijauta---svarbus-covid-1.html 
 5. Projekto partnerių internetiniame pusapyje patalpintos parengtos metodinės ir praktinės rekomendacijos sveikatos priežiūros ir visuomenės vaistinių specialistams:
  https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/Pataisytos%20rekomendacijos%20LSMU.pdf
 6. Mokslo populiarinimo straipsnis: 
  https://www.emedicina.lt/lt/savaites_interviu/su_covid-19_pandemija_susije_sveikatos_prieziuros_darbuotoju_ir_farmacijos_specialistu_darbo_issukiai_psichologine_savijauta_ir_pagalbos_poreikiai_rekomendacijos.html 
 7. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://www.emedicina.lt/lt/vaistininkui/lietuvos_naujienos/moksliniu_pranesimu_tezes-_psichologines_pirmosios_covid-19_pandemijos_bangos_patirtys_ir_pamokos.html 
 8. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://www.vlmedicina.lt/lt/mediku-profesinis-perdegimas-yra-budu-jam-iveikti 
 9. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://www.emedicina.lt/lt/savaites_interviu/moksliniu_pranesimu_tezes-_psichologines_pirmosios_covid_-_19_pandemijos_bangos_patirtys_ir_pamokos.html 
 10. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/profesore-covid-19-pandemija-medikai-tapo-itin-pazeidziami-979092 
 11. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://www.moteris.lt/lt/psichologija/g-64394-covid-19-ir-psichologine-sveikata-kodel-turime-ja-rupintisnbspnbspnbsp    
 12. Mokslo populiarinimo straipsnis:
  https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1052988/lietuvos-mokslininku-tyrimas-covid-19-pandemijos-laikotarpiu-medikai-tapo-itin-pazeidziami