MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Socialinės politikos reakcijos į COVID-19 krizės pasekmes: nedarbo ir skurdo padėties analizė, tarptautinė patirtis ir rekomendacijos Lietuvai

Atliktame tyrime analizuojama, kaip Covid-19 iššaukta ekonominė krizė paveikė gyventojų užimtumą ir pajamas, kokiu mastu naujai įvestos socialinės apsaugos priemonės atitiko besikeičiančią padėtį, koks jų ilgalaikis poveikis ir remiantis atlikta analize bei tarptautine patirtimi yra pateiktos  rekomendacijas viešosios politikos veikėjams.

Tyrimas atskleidė, kad nepaisant taikytų paramos verslams priemonių, nedarbas Lietuvoje sparčiai augo. Du trečdaliai nedarbo augimo susiję su taikytų ekonominių veiklų ir gyventojų judėjimo ribojimo priemonėmis.  Pasikeitimai darbo rinkoje neigiamai paveikė 30-40 proc. gyventojų pajamas balandžio-birželio mėn. Apie 60 proc. gyventojų nurodė gavę vienokią ar kitokią paramą iš valstybės pandemijos metu įvestų priemonių. Nors paramos buvo teikiama nevertinant pretendentų pajamų, ji dažniau pasiekė mažesnių pajamų namų ūkius ir tai turėjo teigiamą poveikį skurdo ir pajamų nelygybės mažinimui. Pajamų nelygybę rodantis Gini koeficientas sumažėjo daugiau kaip dviem, o skurdo rizikos lygis - beveik trimis proc. punktais. Tokį paramos rezultatą lėmė jau ilgą laiką visuomenėje esantys pagrindiniai gyventojų skurdo rizikos veiksniai – senyvas amžius, vaikų turėjimas ir bedarbystė. Būtent su šiomis rizikomis susijusioms grupėms buvo nukreipta didžioji paramos dalis. 

Remdamiesi Covid-19 ekonominių bei socialinių pasekmių bei joms švelninti Lietuvos bei kitų valstybių taikytų priemonių analize, parengėme socialinės politikos rekomendacijas. Vadovavomės nuostata, kad gerai sukonstruotose socialinės apsaugos sistemose krizių metu pakanka tik laikinai pakoreguoti kai kuriuos jos parametrus – palengvinti kvalifikacinius reikalavimus pretendentams į pagalbą, prailginti paramos teikimo laiką ir pan. Todėl rekomenduojame sustiprinti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą keturiose srityse, kuriose esamas spragas pandemija tik patvirtino, o Vyriausybės reakcija laikinomis priemonėmis nėra pakankama: nedarbo draudimo, socialinės pašalpos nepasiturintiems, vaiko priežiūros išmokos ir pajamų apsaugos senatvėje.

Kadangi net ekonominio pakilimo metu aprėptis nedarbo draudimo išmokomis siekia tik apie pusę bedarbių skaičiaus, o krizių metu dar nukrinta, tikslinga prailginti išmokos mokėjimo trukmę, o krizių metu papildomai sutrumpinti reikalaujamo draudimo stažo trukmę.

Tyrimas parodė, kad minimalių pajamų apsaugos tinklas Lietuvoje krizės metų net susitraukia, nors potencialiai turėtų plėstis dėl gyventojų prarandamų darbo pajamų. Rekomenduojame padidinti minimalių pajamų lygį, kuriuo vadovaujamasi skiriant paramą. Kartu rekomenduojame paramos sistemoje pašalinti esamas spragas, kurios leidžia daliai paramos gavėjų užsitikrinti pajamas, didesnes nei teisės į tą paramą neturinčių savarankiškai užsidirbtos pajamos.

Lietuvoje veikianti vaiko priežiūros išmokos tėvams sistema grindžiama socialinio draudimo principais. Tai lemia, kad didelei daliai tėvų ši išmoka neprieinama ir prieinamumas ypatingai mažėja krizių metu dėl mažėjančių užimtumo, o tuo pačiu, ir dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje galimybių. Be to, šios išmokos dydis, diferencijuotas priklausomai nuo buvusios gavėjų algos, stipriau paremia turtingesnes šeimas, bet nesusietas su vaiko priežiūros kaštais. Rekomenduojame transformuoti išmoką iš prarastų pajamų socialinio draudimo į šeimos politikos priemonę, susieta su priežiūros kaštais.  Poveikio analizė parodė, kad tai turėtų teigiamą poveikį skurdesnėms šeimoms su mažais vaikais, kurios dažniau nukenčia krizių metu.

Valstybės pandemijos metu išmokėta vienkartinė išmoka pensininkams tik laikinai pagerino šio gyventojų sluoksnio, kuriame permanentiškai plačiai išplitęs skurdas, padėtį. Rekomenduojame sustiprinti esamos socialinio draudimo pensijos bendrąją dalį, kad ji taptų minimalių pajamų garantija senatvėje.  Tam rekomenduojama transformuoti ją į nacionalinę pensiją, lygią oficialiai patvirtintam minimalių vartojimo poreikių dydžiui. O teisei į ją taikyti nebe draudimo stažo, bet gyvenimo šalyje trukmės reikalavimą. Rekomendacijų įgyvendinimo pasekmė – pensininkų skurdo lygio mažėjimas trečdaliu.

Projekto metu atliktais tyrimais pagrindėme kaip Lietuvos valstybės pandemijos metu taikytomis priemonėmis įkvėptos rekomendacijos sustiprintų socialinės apsaugos sistemą ir parengtų ją būsimiems iššūkiams.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją
 1. https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/del-antikriziniu-europos-valstybiu-socialines-politikos-priemoniu-covid-19-metu-662-1422154
 2. https://www.linkedin.com/posts/vu-economics-business-administration_vu-ekonomikos-ir-verslo-administravimo-fakultetas-activity-6739466638149591040-TmP6
 3. https://www.evaf.vu.lt/apie-fakulteta/naujienos/2571-lietuvos-socialines-politikos-reakcija-i-nedarbo-augima-del-covid-19
 4. https://www.evaf.vu.lt/apie-fakulteta/naujienos/2577-lietuvos-socialines-politikos-priemoniu-skirtu-svelninti-covid-19-pasekmes-veiksmingumas
 5. https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/ar-vaiko-prieziuros-ismoka-turetu-buti-visiems-vienoda?video=1
 6. https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/09/30/news/a-guogis-socialines-apsaugos-ir-pajamu-apsaugos-priemones-pasaulyje-kaip-atsakas-i-koronaviruso-krize-16524928/
 7. https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/10/21/news/a-guogis-del-politikos-atsako-i-covid-19-krize-kitose-salyse-16789105/
 8. https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/romas-lazutka-arvydas-guogis-europos-saliu-ir-lietuvos-socialines-politikos-reakcijos-i-del-covid-19-besikeiciancia-ekonomine-bei-socialine-padeti-662-1420296
 9. https://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ukis/del-paramos-tevams-ir-globejams-europos-salyse-covid-19-metu-1840865/
 10. https://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=86111753&amp=1
 11. https://www.delfi.lt/verslas/verslas/lazutka-siulo-keisti-sistema-bedarbiai-ismokas-gautu-ilgiau-o-ieskantys-darbo-ir-po-pandemijos-257-eurus.d?id=86081327
 12. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-siulo-keisti-paramos-seimai-modeli-rekomenduojama-universali-vaiko-prieziuros-ismoka.d?id=86101783
 13. https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1074632/du-scenarijai-pensijoms-lietuvoje-pagal-viena-is-ju-jos-augtu-daugiau-nei-70-euru
 14. https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1074568/lazutka-siulo-visiems-vienodas-vaiko-prieziuros-ismokas-pirmais-ir-antrais-metais-iki-400-euru-treciais-iki-200