MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams

Projektu tikslu buvo siekiama sukurti modelį, skirtą teikti psichologinės sveikatos pagalbą, pasižymintį organizacinėmis, ekonominėmis ir teisinėmis prielaidomis, padėsiantį kryptingai organizuoti ekstremaliomis aplinkybėmis dirbančių specialistų ir jų komandų veiklą.

Atlikus tyrimus buvo pateiktos šios rekomendacijos:

  1. subalansuoti darbo krūvius ir specialistų atlyginimus (didinti etatų skaičių mokyklose; didintų etatų skaičių medicinos įstaigose; atlyginimo kėlimai/ koeficientų perskaičiavimai);
  2. teikti mokymus psichologams (kaip teikti pagalbą krizių atvejais, mokymai kaip organizuoti nuotolines konsultacijas, kompetencijų kėlimo mokymų organizavimas nuotoliniu būdu);
  3. informuoti gyventojus apie teikiamas paslaugas (platinti informaciją gyventojams, kur galima gauti psichologo konsultacijas, privačių konsultacijų kompensavimas valstybės lėšomis; užtikrinti visų amžiaus grupių informavimą apie teikiamas paslaugas, ne tik per mobiliąsias programėles ir internetinius puslapius, tačiau informaciją turėtų suteikti ir gydytojai, slaugytojai, nurodant kur asmenys gali kreiptis ir ieškoti pagalbos, sukurti vieną telefono numerį informacijai gauti apie teikiamas paslaugas);
  4. eliminuoti organizacinius trūkumus (užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, sudarant sąlygas dirbti ne tik nuotoliniu būdu krizių atvejais, užtikrinti sąlygas psichologams dirbti tiek iš verslo pusės, tiek iš valstybinių organizacijų siekiant bendrų efektyvių sprendimų: kabinetai, įranga, apsaugos priemonės ir vieta poilsiui, stiprinti bendradarbiavimą tarp medicinos įstaigų, mokyklų ir kitų medicinos įstaigų, krizių atvejais sukurti mobiliąsias komandas (krizių valdymo komandas), kurios krizių atvejais galėtų užtikrinti bendradarbiavimą su kitais specialistais ir teikti kompleksines konsultacijas. Šiuo metu trūksta vieningos strategijos, konkrečių gairių kaip teikti paslaugas, psichologai turėtų įgyti lygiavertį statusą su medikais psichinės sveikatos sistemoje;
  5. kuo skubiau patvirtinti (po projekto ataskaitos pateikimo kuruoti nusiųsto rašto veiksmingumą ministerijoms) jau keli metai Seime svarstomą Psichologų praktinės veiklos įstatymą, kurio pagrindu atskiros žinybos galės rengti savo reguliavimo sritį atitinkančius poįstatyminius dokumentus.  Tokia bendresnė teisinė reguliacija padėtų: 1) užtikrinti paslaugų kokybę; 2) atriboti profesionalias paslaugas nuo įvairiausių pseudmoksliškų prieigų; 3) garantuoti asmens psichologinio įvertinimo validumą ir patikimumą (pvz., nukreipiant ugdymo formai, nustatant darbingumą ar poreikį reabilitacijai); 4) optimizuoti psichologinių paslaugų teikimą krizių atvejais; 5) plėtoti profesinę priežiūrą ir griežtai laikytis psichologo profesinės etikos kodekso reikalavimų; 6) bent minimaliai reglamentuoti privačia praktika užsiimančių psichologų veiklą.
  6. siūlome inkorporuoti į Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (Toliau LR DK) nuostatas, reguliuojančias darbuotojų saugą, prievolę darbdaviui pasirūpinti sveika darbuotojų psichikos būkle, o LR Valstybinei darbo inspekcijai užtikrinti siūlomo mechanizmo įgyvendinimo priežiūrą.

Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Publikuotų straipsnių Delfi nuorodos:

1) https://m.delfi.lt/atsakingas-poziuris/teisininko-patarimai/article.php?id=86002464

2) https://www.delfi.lt/atsakingas-poziuris/teisininko-patarimai/mokslininkai-apklause-psichologus-ka-pandemijos-metu-patiria-gyventojai.d?id=85994825

prof. T. Davulio ir prof. dr. A. Bagdono  interviu laidoje "Reporteris":

https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2020/12/27/news/pandemijos-metu-vis-daugiau-zmoniu-jaucia-nerima-specialistai-ragina-nenumoti-ranka-17668309/?jwsource=cl&fbclid=IwAR2i5CnRdJN66DxdFXzBWKKnFoQfhtxrMCWyme-teImaEaSWNzKeBit-aQo