MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Antibakterinių vario dalelių sluoksnių gavimas ir jų pritaikymas ilgalaikio naudojimo apsaugos priemonėms

Darbe buvo parinktos dvi optimalios vario pirmtako ir reduktorių tirpalų koncentracijos bei proceso vykdymo sąlygos, kurios yra tinkamos modifikuoti įvairios kilmės ir struktūros tekstilines medžiagas jų tūryje sudarant antibakterinius vario ir jo junginių dalelių sluoksnius. Naudojant pasirinktus tirpalus 29 įvairių struktūrų ir pluoštinių sudėčių tekstilės medžiagų pavyzdžiuose, pagamintuose skirtingomis technologijomis Lietuvos įmonėse, buvo sudaryti antibakteriniai sluoksniai. Sluoksniai, jų struktūra ir juos sudarančių dalelių fazinė, morfologinė ir cheminė elementinė sudėtis tirta Rentgeno spindulių difrakcinės analizės (RSDA), skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM) bei Rentgeno spindulių energijos dispersijos spektroskopijos (EDS) metodais. Nustatyta, kad sluoksnių sudėtis priklauso nuo procese naudojamo reduktoriaus, o juose vyrauja kubinis varis Cu (4–836) arba kubinis kupritas Cu2O (5–667). Atlikus sluoksnių baktericidinių savybių tyrimus nustatyta, jie pasižymi puikiomis antibakterinėmis savybėmis: Staphylococcus aureus  ir Escherichia coli bakterijų slopinimo zonų skersmuo siekia net 18 –20 mm ir priklauso naudojamos medžiagos prigimties, gaminimo būdo ir naudojamo reduktoriaus. Remiantis baktericidinių tyrimų rezultatais buvo pagaminti medvilnės ir vilnos įdėklai su antibakteriniu vario dalelių sluoksniais. Šie įdėklai buvo papildomai įsiūti po viršutiniu standartinių trijų sluoksnių medicininių kaukių sluoksniu. Kaukės buvo dėvėtos penkias dienas po 2, 4 ir 8 valandas. Atlikus dėvėtose kaukėse naudotų įdėklų baktericidines savybes nustatyta, kad ilgėjant dėvėjimo trukmei nežymiai mažėja bakterijų slopinimo zonų skersmuo, tačiau įdėklai ir po 8 valandų kaukių dėvėjimo pasižymi puikiomis antibakterinėmis savybėmis. Standartinių medicininių kaukių su antibakterinių savybių įdėklais ir be jų apsauginio efektyvumo palyginimas parodė, kad kaukių su įdėklais efektyvumo padidėjimas mechaniškai stabdant daleles siekia net 12 %. Tai priklauso nuo įdėklo pagaminimo būdo ir pluošto kilmės. Pažymėtina, kad papildomas įdėklas trijų sluoksnių medicininėse kaukėse kvėpavimo neapsunkina.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Viešai prieinamų šaltinių nėra.