MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti ir persiorganizuoti visa švietimo sistema, visas vaikų ugdymo (dalykinio, socialinio, net fizinio) procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytų sąlygų iššauktas staigus pokytis paveikė ugdymo proceso dalyvių (vaikų, tėvų, mokytojų) sąveikas, įsitraukimą ir vaidmenis ugdymo procese; ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį. Taigi vykdant projektą siekta visapusiškai išanalizuoti privalomo ugdymo(si) iššūkius ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), grėsmes ir galimybes priešmokyklinės ir 1–8 klasių vaikų fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei ir parengti rekomendacijas.

Projekto uždaviniai spręsti pasitelkiant kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, kelias tiriamąsias grupes (vaikus, tėvus, mokytojus, pagalbos specialistus ir mokyklų administracijų atstovus) bei didelę įvairių sričių (edukologijos, medicinos, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo) tyrėjų komandą. Metodologiniu pagrindu pasirinkta ekologinė sisteminė vaiko raidos veiksnių teorija.

Tyrimas vyko dviem etapais: 2020 m. birželio-liepos mėn. ir spalio-gruodžio mėn. Jame dalyvavo virš 1,5 tūkst. 6–14 metų amžiaus vaikus turinčių tėvų, apie 300 mokytojų ir 350 11-14 metų mokinių. Atlikta mokslinių tyrimų bei švietimo politikos situacijos analizė. Projekto rezultatai pristatomi mokslo studijoje. Jų pagrindu atlikta nuotolinio ugdymo stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė ir suformuluotos rekomendacijos viešajai politikai, mokykloms ir mokytojams, tėvams ir vaikams. Rugsėjo mėnesį apskrito stalo diskusijoje su LR Seimo, ŠMSM, SAM, SADM, NVO, profesinių bendruomenių ir asociacijų atstovais buvo aptarti tarpiniai tyrimo rezultatai ir rekomendacijos, renginys padėjo įgyvendinti ne tik viešinimo tikslus, bet ir suteikė vertingą grįžtamąjį ryšį. Įgyvendinant projektą buvo glaudžiai bendradarbiaujama su ŠMSM. Projekto tarpiniai ir galutiniai rezultatai buvo viešinami, pristatant juos rengiamose mokslo straipsniuose, keliose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose, praktiniuose ir dalykiniuose seminaruose, ŠMSM organizuotose konsultacijose savivaldybių švietimo skyriams bei mokyklų vadovams, Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje, žiniasklaidoje. Surinkti gausūs duomenys ir projektui pasibaigus bus analizuojami ir skelbiami mokslo žurnaluose, renginiuose.

Pirmojo karantino metu (pavasarį) trečdalio vaikų emocinė būsena ir (arba) elgesys pablogėjo, o tai labiausiai siejosi su labai padidėjusiu ekranų laiku, mažesniu fiziniu aktyvumu, nuoseklios dienotvarkės ir miego režimo nebuvimu, ypač su didesniu tėvų patiriamu stresu. Jau turėję elgesio ir emocinių sunkumų vaikai buvo pažeidžiamesni visu pandemijos laikotarpiu. Vaikų sergamumas ūminėmis infekcinėmis ligomis buvo mažesnis nei įprastai tokiu laikotarpiu, tačiau stebėti dažnesni galvos skausmai ir regėjimo sutrikimai, reikšmingai daugėja nutukimą turinčių vaikų. Tėvų įsitraukimas vaikų nuotolinio ugdymo metu buvo svarbiausias vaikų mokymosi sėkmės veiksnys. Technologiniai ir skaitmeniniai ugdymo iššūkiai ilgainiui buvo sprendžiami geriau, dėl sutelktų mokytojų, administracijos ir tėvų pastangų; taip pat didėjančio visų ugdymo proceso dalyvių skaitmeninio raštingumo, mokinių savarankiškumo. Visgi tiesioginio bendravimo ar socialinių sąveikų apribojimas siejosi su mokinių prastesne emocine savijauta ir mažesne motyvacija mokytis. Nuotolinis mokymas, kaip ugdymo forma, pasiteisino: daliai gerai besimokančių ir motyvuotų mokinių; mokymosi sunkumų turintiems vaikams, kurie sulaukė tėvų pagalbos ir kurie gavo individualias mokytojų bei specialistų konsultacijas; mokiniams, kuriems dėl fizinių ribojimų ar sveikatos problemų sudėtinga atvykti į mokyklą. Nuotolinis mokymas, kaip ugdymo forma, sukėlė mokymosi sunkumų: nepalankiose aplinkose augantiems vaikams; specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems bei silpniau besimokantiems mokiniams; gerai besimokantiems, bet tinkamo socialinio bei akademinio grįžtamojo ryšio negaunantiems mokiniams; penktų klasių ir besirengiantiems pereiti į kitą ugdymo etapą mokiniams. Projekto vykdytojų parengtose rekomendacijose siūlomi vaikų sveikatos stiprinimą ir prevenciją bei mokymosi sėkmės didinimą užtikrinantys sprendimai ekosisteminiu požiūriu, tai yra, individualiu, šeimos, mokyklos, valstybės lygmeniu bei apimant jų sąveikas.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Nuolat informacija apie projektą ir jo rezultatus (anglų ir lietuvių kalbomis): https://lt.mediavaikai.lt/confinement-about-the-projecthttps://www.mediavaikai.lt/confinement-about-the-project

Projekto rekomendacijos, paskelbtos 2020 m. rugpjūčio pabaigoje: https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/rekomendacijos

Informacija VU puslapyje, bendrinta ir per facebook‘ą, paskelbta 2020 m. liepos 16 d.:

https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/3254-vu-mokslininkai-tiria-kaip-nuotolinis-mokymasis-atsiliepe-vaikams

2020 m. liepos 20 d. tiesioginė Žinių radijo laida „Dienos klausimas“: pokalbyje apie nuotolinio vaikų ugdymo patirtis dalyvauja prof. dr. Roma Jusienė

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kas-labiau-alina-mokykla-nuotolinis-ugdymas-ar-sistemines-bedos?video=1

2020 m. rugpjūčio 25 d. ŠMSM konferencija Kaune, VDU:

https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/savivaldybiu/Programos%20projektas(1).pdf

2020 m. rugpjūčio 31 d. tiesioginė LRT radijo laida „Čia ir dabar“: apie ekranų laiką (pristatant ir šio projekto įžvalgas bei minint patį projektą) prof. dr. Roma Jusienė

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000119866/cia-ir-dabar-nuo-miego-su-ismaniaisiais-iki-ekranu-dietu-kaip-kurti-sveika-santyki-su-technologijomis

2020 m. spalio 16 d. seminaras - diskusija “Nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymosi organizavimas švietimo institucijose” Kauno technologijos universitete konferencijos EKSTRE rėmuose. Trys projekto pranešimai, prof. dr. R.Jusienė, doc. dr. S.Girdzijauskienė, doc. dr. I.Stonkuvienė.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxBUQCl7oAk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rw8y5lOs7ykLOc6Zkc-IsTGn1BPdwHm1Ra1Pa-RKClOLJAlgOL72XT5A

2020 m. lapkričio 26 d. ŠMSM ir NŠA organizuota viešoji konsultacija Skaitmeninis ugdymas; pranešimą skaitė prof. dr. Roma Jusienė

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hLtfUZDvi_Q477e2wbEZBNrK5fBNyO_D

Pranešimų tarptautinėje konferencijoje tezės: https://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=39&search_id=&

2021 m. sausio 7 d. VU tinklalaidė Mokslas be pamokslų, interviu su prof.dr. R.Jusiene apie nuotolinį ugdymą, tyrimo rezultatai bei rekomendacijos:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000135835/mokslas-be-pamokslu-ar-nuotolinis-mokymas-kenkia-vaikams?

https://naujienos.vu.lt/vu-mokslininkai-nustate-nuotolinio-mokymo-gresmes-ir-galimybes-vaikams/