MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Lietuvos nekilnojamo turto rinkos pokyčių vertinimas ekonomikos šoko kontekste

Šiame projekte siekiama ištirti nekilnojamojo turto (toliau NT) rinkos stabilumą lemiančius ekonominius ir socialinius veiksnius bei jų sąsajas su ekonomikos skatinimo priemonėmis ekonomikos šoko kontekste.

Teorinė ekonomikos šokų, NT rinkos stabilumo ir ekonomikos skatinimo sąsajų analizė leido konceptualizuoti ekonomikos šokų priežastis, kurias lemia staigus ekonomikos subjektų veiklos sąlygų pasikeitimas. Esant ribotoms šalies galimybėms taikyti prevencines ekonomikos šokų stabilizavimo priemones, šokai dažniausiai tampa ekonomikos nuosmukio priežastimi. Tai išryškino esminį valstybės vaidmenį ir ekonomikos skatinimo priemonių poreikį, siekiant išvengti NT rinkos nestabilumo ir ekonomikos disbalansų. Valstybės vykdomos monetarinės, fiskalinės ir makroprudencinės politikos derinys leidžia užtikrinti efektyvų ekonomikos skatinimo priemonių derinį ir išlaikyti NT rinkos stabilumą ekonomikos šoko sąlygomis. Teoriniai ir empiriniai tyrimai patvirtino, kad kompleksinis makroekonominių ir NT rodiklių bei NT indeksų naudojimas leidžia objektyviau įvertinti NT rinkos padėtį, numatyti kritinius galimo NT rinkos išbalansavimo veiksnius bei prognozuoti rinkos vystymosi perspektyvas NT paklausos ir pasiūlos požiūriu.

Empiriniai tyrimai apėmė Lietuvos NT rinkos ir ekonomikos skatinimo priemonių sąsajų prognostinį modeliavimą ekonomikos šoko, sukelto COVID-19 pandemijos, kontekste. Tyrimo imtis apima ketvirtinius (kai kuriais atvejais ir mėnesinius) duomenis už laikotarpį nuo 2000 m. I ketv. iki 2020 m. II ketv., dalis duomenų siekia 2020 m. III ketv. Todėl iš esmės tyrimas apima COVID-19 pandemijos pirmosios bangos pasekmes NT rinkai. Naudoti tyrimo metodai: sisteminė ir palyginamoji  analizė, DI mašininiai algoritmai, duomenų pasiskirstymo vertinimo metodai, didžiųjų duomenų masyvų analizės metodai, koreliacinė ir regresinė analizė, stacionarumo, Grangerio priežastingumo bei kointegracijos testai, autoregresijos paskirstyto vėlinimo modeliai (ARDL).

Atlikti tyrimai parodė, kad nors dauguma šalies makroekonominių rodiklių sureagavo neigiama linkme, tačiau tvarus Lietuvos fiskalinės ir monetarinės politikos valdymas, greita šalies vyriausybės reakcija ir sprendimai dėl ekonomikos skatinimo priemonių įvedimo patvirtino gana nuosaikų COVID-19 pandemijos poveikį Lietuvos konkurencingumui ir ekonomikos atsparumui tiriamuoju laikotarpiu. Nagrinėjant Lietuvos įmonių veiklos pokyčius, paaiškėjo, kad ekonomikos šokas paveikė beveik visas ekonominės veiklos rūšis (o ypač maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, paslaugų sektoriaus įmones), ir šis poveikis daliai įmonių ypač sustiprėjo dėl išlikusio įsipareigojimo mokėti NT nuomos mokestį, nors veikla ir buvo draudžiama. Vertinant namų ūkių situaciją, paaiškėjo, kad namų ūkių gebėjimai vykdyti finansinius įsipareigojimus reikšmingai nepasikeitė arba buvo paveikti tik labai trumpą laiką, nors nedideli namų ūkių vartojimo ir taupymo rodiklių pokyčiai buvo fiksuoti. Analizuojant NT rinkos dalyvių elgseną, paaiškėjo, kad vakansijos dydis turi dominuojantį efektą NT rinkos pokyčiams prognozuoti ekonomikos šoko sąlygomis. Kita vertus, derybinė galia vertintina atsargiai, nes trumpuoju laikotarpiu, NT dalyviai gali atidėti sprendimus dėl NT įsigijimo arba nuspręsti „užšaldyti“ savo NT. Atlikus ekonomikos skatinimo priemonių poveikio modeliavimą gyvenamojo būsto kainų (GBK) atžvilgiu, paaiškėjo, kad įvykus ekonomikos šokui, namų ūkių pajamų lygio užtikrinimas bei įmonių finansinio gyvybingumo palaikymas yra tie veiksniai, kurie leidžia greičiausiai stabilizuoti NT rinką. Atlikus GBK sąryšio modeliavimą su makroekonominiais ir NT rinkos rodikliais ir sudarius bendrą prognostinį modelį, buvo įvertintas makroekonominių rodiklių reakcijos prioretiškumas bei intensyvumas, išreikštas vertine išraiška. Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus galima konstatuoti, kad Lietuvos vyriausybės taikytos ekonomikos skatinimo priemonės tik iš dalies leido stabilizuoti NT rinką. NT rinkos stabilumui išlaikyti naudingiausios buvo priemonės, skirtos padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, kurios leido užtikrinti namų ūkių pajamas ir išsaugoti jų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Kita vertus, šio tikslo priemonių teigiamą poveikį dalinai absorbavo įmonių veiklos apribojimai karantino metu.


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Mokslo populiarinimo straipsnis „Apie kokius pokyčius signalizuoja nekilnojamo turto rinkos segmentai?“

https://sa.lt/apie-kokius-pokycius-signalizuoja-nekilnojamo-turto-rinkos-segmentai/

https://ktu.edu/news/ktu-mokslininkai-apie-kokius-pokycius-signalizuoja-nekilnojamo-turto-rinkos-segmentai/

 

Mokslo populiarinimo straipsnis „KTU mokslininkų tyrimas: kokie COVID-19 padariniai būsto nuomai Vilniuje ir Kaune?“

https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/ktu-mokslininku-tyrimas-kokie-covid-19-padariniai-busto-nuomai-vilniuje-ir-kaune.d?id=85670197

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/ktu-mokslininku-tyrimas-kokie-covid-19-padariniai-busto-nuomai-vilniuje-ir-kaune-973-1401730

https://ktu.edu/news/ktu-mokslininku-tyrimas-kokie-covid-19-padariniai-busto-nuomai-vilniuje-ir-kaune/

https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2020/11/06/news/kas-laukia-nt-rinkos-artimiausiu-metu-ktu-mokslininkai-rado-buda-tai-issiaiskinti-16965363/

 

Mokslo populiarinimo straipsnis „KTU mokslininkų tyrimas: Ar paveikė nekilnojamo turto rinką ekonomikos skatinimo priemonės?“

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/ktu-mokslininku-tyrimas-ar-paveike-nekilnojamo-turto-rinka-ekonomikos-skatinimo-priemones-973-1420692

https://ktu.edu/news/ktu-mokslininku-tyrimas-ar-paveike-nekilnojamo-turto-rinka-ekonomikos-skatinimo-priemones/

 

Mokslo populiarinimo straipsnių nuorodos socialinėje žiniasklaidoje:

https://www.linkedin.com/posts/ktu-school-of-economics-and-business_ktu-mokslinink%C5%B3-tyrimas-ar-paveik%C4%97-nekilnojamo-activity-6742384037987393537-YAWR

https://www.linkedin.com/posts/andrius-grybauskas-77494819a_ktu-mokslinink%C5%B3-tyrimas-kokie-covid-19-padariniai-activity-6729471956464214016-vxQI